Den åländska skattegränsen

Åland har en särställning i moms- och handelsfrågor

Enligt Finlands anslutningsfördrag (1995) med EU hör inte landskapet Åland till den Europeiska unionens mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Landskapet hör likväl tillsammans med övriga Finland till gemenskapens tullområde och tullunion. I skattehänseende innebär det att samma regler gäller för handel med Åland som med handel med länder utanför EU.

Mervärdesbeskattning i handeln med Åland

Kommersiell handel mellan Åland och EU-området sker med separat deklaration av gods. För registrerade kunder finns möjlighet till förenklade rutiner.

Mariehamns tull beviljar på ansökan (ansökningsblankett 580r) ett skattegränsnummer till sådana momsskyldiga som idkar regelbunden handel mellan Åland och det finska fastlandet. Detta nummer kan endast användas i handeln över skattegränsen mellan Åland och fastlandet. Blanketten för ansökan om status som registrerad skattegränskund finns på Tullens webbplats. Blanketter finns att få också hos tullen i Mariehamn. Skattegränsnumret kostar ingenting.

Deklaration och betalning

Vid skattegränsen räcker en fraktsedel som upprättats för transporten som den registrerade kundens mervärdesskattedeklaration (skattegränsdeklaration). Deklaration ska lämnas för varje varuparti som transporteras över skattegränsen.
Registrerade kunder ska utöver fraktsedeln lämna in en skattedeklaration (blankett 118Ar) och betala moms per skatteperiod. Skatteperioden är en kalendermånad. För affärer över skattegränsen som skett under en skatteperiod ska utöver en skattedeklaration också lämnas in en sammandragsdeklaration (blankett 118r eller 148r, utvidgad deklaration).
Dessa deklarationer ska lämnas in senast den 15 dagen i den andra månaden som följer efter skatteperioden. Man behöver inte avge någon deklaration för en kalendermånad då man inte haft skattegränshandel mellan Åland och fastlandet.

Kontantkund

Kontantkund är en privatperson eller ett företag som inte har ett skattegränsnummer. Ett i Finland momsskyldigt företag som agerar som kontantkund har inom den inhemska mervärdesbeskattningen under vissa lagstadgade förutsättningar avdragsrätt för den mervärdesskatt företaget betalat vid skattegränsen.
Kontantkunden anmäler varan för beskattning genom att lämna en kopia av fakturan på varan i Tullens postlåda ombord på en skärgårdsfärja eller genom att inlämna en skattegränsdeklaration till tullen i Mariehamn. 

Läs mera på Tullens hemsida.

Svenska Tullverkets information