Rapport från årsmötet den 2 maj 2017

Vid Företagarnas årsmöte den 2 maj hölls stadgeenliga förhandlingar. Beslöts att antalet styrelsemedlemmar minskas från åtta till fem. Till nya medlemmar i styrelsen valdes Jenny Björklund och Mats Adamczak på två års mandat. Styrelsen består därutöver av Dick Jansson, Carola Hongell och Krister Lindberg. Suppleanter John Boman och Jonny Mattsson. Till verksamhetsgranskare omvaldes Ben Henriksson, med Fredrik Häggblom och Roger Höglund som ersättare.
Vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet valdes Dick Jansson till ordförande och Carola Hongell till viceordförande för verksamhetsåret. Vid årsskiftet hade föreningen drygt 220 medlemmar som tillsammans sysselsätter omkring 2.000 personer. 

Företagarnas styrelse 2017

Ordförande

Dick Jansson
SAJ Instrument Ab 
Uppgårdsvägen 2, P.O.Box 1760
22100 MARIEHAMN
Tel: 040 5028 706
E-post: dick.jansson[at]foretagare.ax

Viceordförande

Carola Hongell
Läderbiten Ab
Strandgatan 18, Sittkoff
22100 MARIEHAMN
Tel: 018-14 432
0457 5267 131
E-post: laderbiten[at]aland.net

Ledamöter


Krister Lindberg
Snickarboden Ab
Dalvägen 4, Dalkarby
22150 JOMALA
Tel. 018-31 480,
040 5590 452
E-post: snickarboden[at]aland.net 

Jenny Björklund
Nordiska Matkompaniet Ab
Smakbyn, Slottsvägen 134
22520 KASTELHOLM
Tel: 018-43 666
040 531 6050
E-post: jenny[at]smakbyn.ax

Mats Adamczak
Mazocialmedia
22100 MARIEHAMN
Tel: 0457-3135 416
E-post: mats.adamczak[at]mazocialmedia.com

Suppleanter

John Boman
22100 MARIEHAMN
Tel: 0400 915 575
E-post: John_Boman[at]hotmail.com

Jonny Mattsson
22140 JOMALA
Tel. 0457 526 7141
E-post: ombudsman[at]foretagare.ax