Företagarnas organisation

Företagarna på Åland är en självständig registrerad förening med hemort i Mariehamn.
Föreningen leds av en styrelse och har en ombudsman.

Vi samarbetar med de svenskspråkiga företagarföreningarna i Finland vilka är föreningar i Södra Finland och Österbotten som bevakar de svenskspråkiga företagens intressen. 
Företagarna på Åland är medlem i Företagarna i Sverige, via lokalföreningen i Stockholm.
Vi har dessutom direkta kontakter med företagarorganisationer i hela övriga Norden och Baltikum och inom EU.
De nordiska Företagarna är också aktiva i de europeiska småföretagarnas paraplyorganisation UEAPME i Bryssel, som bedriver aktiv lobbying mot EU:s organ.