Vi bevakar småföretagarnas intressen

Småföretagarna är det åländska samhällets motor.

Det finns mer än 2.300 företag på Åland. Av dessa har cirka 90 procent färre än fem anställda. Hälften av alla företag är enmansfirmor.
Småföretagen är avgörande för den ekonomiska tillväxten. Därför är det viktigt att klimatet är gynnsamt, så att fler vågar starta och driva egna företag. Det måste löna sig att arbeta och den som anställer borde belönas, inte dränkas i byråkrati.
Det är den privata företagsamheten som utgör grunden för vårt välstånd!

Vi bevakar dina intressen genom:

-  att ta initiativ, ge förslag och utlåtanden i frågor som gäller lagstiftning och ärenden som berör företagsklimatet
-  goda kontakter till myndigheter och organisationer
-  att fungera som sakkunnig i arbetsgrupper och olika offentliga organ
- att medverka i olika utredningar och projekt som kartlägger och gynnar det åländska näringslivet
-  samarbete med andra företagarorganisationer och utbildningsinstitutioner
-  att informera om åländska företag och deras verksamhet samt främja exporten och skapa nätverk mellan företagen
-  att tillhandahålla information och rådgivning för småföretagare, arbetsgivare och innovatörer
-  att ge råd i samband med start av nya företag, samt hjälp med bolagsbildning, affärsplaner, kalkyler och ansökningar.

Kom med och påverka!
Åland består till 95 procent av mikroföretag. Det är därför viktigt att Du som företagare sluter upp bakom oss i Företagareföreningen, ju fler vi är desto större tyngd har våra åsikter. Samtidigt stöder Du framväxten av nya entreprenörer, de som ska driva vårt näringsliv i morgon. Ovanpå detta får Du en rad goda förmåner.

Faktabank för småföretag i EU

EU:s webbplats för små och medelstora företag innehåller information om finansiering, marknadsregler (handel, beskattning, konkurrens, standarder, tillverkningsnormer etc.), arbetsmarknad, arbetsmiljö, innovation och forskning (innovationsstöd, utveckling, immatrialrätt och IKT), miljöfrågor och ansvarsfullt företagande samt EU:s företagarpolitik och statistik om små och medelstora företag. Läs mera här.


Small Business Act stärker företagandet 

Den så kallade småföretagsakten är EU:s politiska ram för att stärka små och medelstora företag så att de kan växa och skapa sysselsättning.
Sedan småföretagsakten antogs i juni 2008 har betydande framsteg gjorts:
- Förbättrad finansiering har gjort att mer än 100.000 jobb har skapats.
- Direktivet om sena betalningar gör att offentliga myndigheter nu måste betala sina leverantörer inom 30 dagar.
- I de flesta EU-länder har tidsåtgången och kostnaden för att starta ett företag minskat avsevärt.
- Effektivare Internetförfaranden och möjligheter till gemensamma anbud har gjort det lättare för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.
Kommissionen är fast besluten att ge fortsatt hög prioritet åt små och medelstora företag och föreslår ytterligare åtgärder. Läs mera här.