Företagarnas nätverk

Lokalt och nationellt

Som medlem i Företagarna är Du inte ensam. Tvärtom, tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Åland har stöd av våra finlandssvenska broderföreningar och på riksplanet av Företagarna i Finland.
Vi har även god kontakt med Företagarna i Sverige, både lokalt i bland annat Norrtälje, Stockholm och Öregrund, men även direktkontakt till riksorganisationen.

EU-bevakning

De nordiska Företagarna är aktiva i den europeiska paraplyorganisationen för små och medelstora företag, UEAPME, som bedriver aktiv lobbying mot EU:s organ. Europeiska Företagarunionen UEAPME har 87 medlemsorganisationer i 36 länder, som representerar över 12 miljoner företag med totalt 55 miljoner anställda.

Internationella rådgivare

När det gäller rådgivning i konkreta ärenden har Företagarna i Finland kontaktpersoner som kan hjälpa dig i över 40 länder.