Medlemsavgifter 2016


Avgifterna är fastställda av årsmötet den 17 november 2016 och är i kraft ett år framåt. Medlemsavgifterna beslöts bibehållas oförändrade och kan hållas förmånliga tack vare att Företagarna på Åland har en kostnadseffektiv administration, engagerad styrelse och kunnig ombudsman som fångar upp medlemskårens servicebehov.

Nystartade enmansföretag beviljas en rabatt på 50 % under anslutningsåret.

FÖRETAG
Enmansföretag                 130 euro
2 - 3 pers. företag             195 euro
4 - 6 pers. företag             265 euro
7 - 10 pers. företag           340 euro
11 - 20 pers. företag         415 euro
21 och fler sysselsatta     495 euro

ÖVRIGA
Personlig medlem                 80 euro
(privatperson som ej är aktiv företagare)
Kommun < 1.000 invånare,
föreningar, skolor, org.        140 euro
Kommun > 1.000 invånare  330 euro

Specialfall
Avgiften för säsongsföretag med stora variationer i personalstyrkan fastställs enligt årsmedeltalet anställda:
T ex vintertid 3 pers. och sommartid 12 pers > 3 + 9/3 = 5-6 anställda beroende på säsongspersonalens arbetstid.